Το Project του Aeronautics ξεκίνησε με τη γέννηση της ASAT, τον Οκτώβριο του 2015. Σκοπός του ήταν να συμμετάσχει στον διαγωνισμό Air Cargo Challenge 2017, τον διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό αεροναυπηγικής. Οι προσπάθειες άρχισαν με την ιδέα του πρώτου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV), της Νεφέλης I, της πειραματικής μας διάταξης, μέσω της οποίας η ομάδα εξέτασε τις ικανότητές της στον υπολογισμό καθώς και στην κατασκευή ενός UAV. Μετά τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμαστικές πτήσεις, οι μαθητές πέρασαν με το σχεδιασμό της Νεφέλης II, ενός υβριδικού αεροσκάφους από balsa / carbon fiber. Η συμμετοχή μας στο ACC Zagreb το 2017 σηματοδότησε την πρώτη τεράστια επιτυχία της ASAT. Η ομάδα μας εμφανίστηκε ως 12η μεταξύ 36 συμμετοχών και κέρδισε την 1η  θέση μεταξύ των νέων. Στοχεύοντας την ανάπτυξη των τεχνικών και θεωρητικών γνώσεων των μελών του το project αποφάσισε στο ACC 2019 να συμμετάσχει με δύο διαφορετικά αεροπλάνα. Χρησιμοποιώντας την ίδια λογική στην κατασκευή και την σχεδίαση, αναπτύχθηκε η Νεφέλη ΙΙΙ η οποία εμφάνιζε βελτιωμένη απόδοση σε σύγκριση με τον προκάτοχό της. Αξιοποιώντας νέες τεχνικές κατασκευής με σύνθετα υλικά, δημιουργήθηκε η Aurora, η οποία αποτελεί το γρηγορότερο και μεγαλύτερο αερόχημα που έχει κατασκευάσει ποτέ η ομάδα. Συμμετέχοντας στο ACC 2019 στην Στουτγάρδη, η Aurora κατάφερε να κατακτήσει την 10η θέση με την Νεφέλη ΙΙΙ να καταλαμβάνει την 12η, μεταξύ 30 ομάδων, αποσπώντας θετικά σχόλια για τον διαφορετικό σχεδιασμό των αεροσκαφών και για την αφοσίωση των μελών της. Πλέον η ομάδα, έχοντας αναδειχθεί στις 10 καλύτερες ομάδες αεροναυτικής στον κόσμο, στοχεύει στην βελτιστοποίηση των κατασκευαστικών μεθόδων της, στην σχεδίαση καλύτερων και βελτιωμένων αεροχημάτων, καθώς και στην ανάπτυξη αυτόνομων αεροχημάτων.

AERODYNAMICS

Η υποομάδα είναι υπεύθυνη για το βέλτιστο αεροδυναμικό σχεδιασμό του αεροπλάνου, στοχεύοντας στην κάλυψη των περιορισμών της αποστολής, την μείωση της συνολικής οπισθέλκουσας του αεροπλάνου καθώς και στην επίτευξη στατικής ευστάθειας. Για την επίτευξη των παραπάνω και την ορθή μελέτη, η υποομάδα χρησιμοποιεί εργαλεία προγραμματισμένα σε MATLAB καθώς και διενεργεί αναλύσεις σε CFD.

STRUCTURAL

Αυτή η υποομάδα έχει αναλάβει τη δομική μελέτη της πλατφόρμας και την υλοποίηση του αεροχήματος. Συγκεκριμένα, τα μέλη είναι υπεύθυνα για την εύρεση των κατάλληλων μηχανισμών, τη σύνδεση των μεμονωμένων τμημάτων και τις λειτουργίες των συστημάτων, όπως το σύστημα προσγείωσης. Τέλος τα μέλη της υποομάδας επιλέγουν τα υλικά με τα οποία θα γίνει η κατασκευή και μελετάνε την αντοχή της στα φορτία που θα παραληφθούν.

STABILITY & CONTROL

Στόχος της υποομάδας αυτής είναι η  μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς του αεροχήματος, καθώς και για το σύνολο των ηλεκτρολογικών συνδέσεων του. Συγκεκριμένα, γίνεται η διαστασιολόγηση των επιφανειών ελέγχου μελετάται η συμπεριφορά του αεροσκάφους στην αντιμετώπιση ρευμάτων αέρα κατά την διάρκεια της πτήσης. Τέλος, τα μέλη της είναι υπεύθυνα για την δημιουργία των κατάλληλων μέσων έτσι για την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τις πτήσεις.