Το Aeronautics project αποτελείται από 4 υποσυστήματα. Κάθε υποσύστημα είναι αρμόδιο για την εκπλήρωση διαφορετικών έργων στην διαδικασία του αεροδυναμικού σχεδιασμού.

Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για περισσότερες πληροφορίες!

Structural sub-system

Το υποσύστημα Structural είναι υπεύθυνο για την κατασκευαστική ακεραιότητα και αντοχή του αεροχήματος. Για την επίτευξή των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, το υποσύστημα διεξάγει έρευνες για υλικά και εκτελεί τις απαραίτητες δυναμικές και στατικές αναλύσεις. Επιπλέον, το υποσύστημα συμβάλει στο κομμάτι της σχεδίασης που έχει να κάνει με την εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση των αεροχημάτων της ομάδας. Παράλληλα διεξάγει μελέτες για το βάρος και την θέση του κέντρου βάρους τους.

Avionics sub-system

Το υποσύστημα Avionics είναι υπεύθυνο για όλα τα ηλεκτρονικά που πρόκειται να τοποθετηθούν σε ένα αερόχημα. Κύροι στόχοι των μελών είναι η ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης για την απόκτηση δεδομένων πτήσης αλλά και η εφαρμογή συστήματος αυτόματου πιλότου το οποίο θα επιτρέπει στο ηλιακά τροφοδοτούμενο μη επανδρωμένο αερόχημα της ομάδας να πετάει αυτόνομα και να εκτελεί την ζητούμενη αποστολή.

SEM sub-system

Το υποσύστημα Solar Energy Management ασχολείται με ηλιακούς συλλέκτες, κυκλώματα φόρτισης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Το υποσύστημα εκτελεί αναλύσεις ενεργειακού ισοζυγίου στο ηλιακά τροφοδοτούμενο μη επανδρωμένο αερόχημα της ομάδας έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι σωστές επιλογές των στοιχείων που προαναφέρθηκαν. Η έρευνα μας στοχεύει στην επίτευξη μεγάλης αυτονομίας μέσω μέγιστης αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας.

Aerodynamics design sub-system

Το υποσύστημα Aerodynamics Design είναι υπεύθυνο για τη συνολική γεωμετρία του αεροχήματος. Συγκεκριμένα, το υποσύστημα ασχολείται με την αρχική εκτίμηση των βασικών διαστάσεων και την απόδοση των μη επανδρωμένων της ομάδας, αλλά διεξάγει επίσης τις απαραίτητες αεροδυναμικές αναλύσεις και αναλύσεις σταθερότητας για να εξασφαλίσει την πληρότητα των παραμέτρων της αποστολής.