Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εστιάζει σε σχεδιασμό αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, δοκιμές αναλογικών συσκευών και διάγνωσης σφαλμάτων, προσομοιώσεις κυκλωμάτων, σχεδιασμό VLSI, ψηφιακή λογική, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, συστήματα μικροελεγκτών, και FPGA. Είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα εργαλεία και υποδομές για τα παραπάνω, καθώς και τις απαιτούμενες δοκιμαστικές διατάξεις.

Ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου, Καθηγητής Αλκιβιάδης Α. Χατζόπουλος, έχει προσφέρει στην ομάδα πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του. Από το Νοέμβριο του 2018, η ASAT χρησιμοποιεί το εργαστήριο καθημερινά σαν τον κύριο χώρο για έρευνα, σχεδιασμό και προτοτυποποίηση του νανοδορυφόρου, οργανώνοντας ταυτόχρονα συναντήσεις και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις.

Το Εργαστήριο επιπλέον περιλαμβάνει:

  • Σταθμούς κολλήσεων και πάγκους εργασίας για ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές κατασκευές
  • Υπολογιστές server και workstation, απαραίτητους για προσομοιώσεις και για τις ηλεκτρονικές υποδομές της ομάδας
  • Εξοπλισμό ηλεκτρικών ελέγχων & δοκιμών, όπως πολύμετρα, παλμογράφους, πηγές τάσης, ή γεννήτριες συχνοτήτων
  • Έναν 3D εκτυπωτή
  • Ένα σύστημα καρτών RFID για μέτρηση ατόμων στο χώρο

Τα μέλη της ομάδας έχουν σε σύνολο ξοδέψει πάνω από 8000 ώρες μέχρι στιγμής, πραγματοποιώντας έρευνα, σχεδιασμό ή κατασκευές σχετικές με το νανοδορυφόρο. Στο Εργαστήριο γίνεται σημαντική δουλειά γύρω από τη σχεδίαση και τις λειτουργικές δοκιμές των ηλεκτρονικών του δορυφόρου, λαμβάνουν χώρα τακτικές τεχνικές συνεδρίες, και χαράσσονται τα επόμενα βήματα της πορείας του AcubeSAT.

Εργαστήριο A.S.A.T.

Ο κύριος χώρος εργασίας της A.S.A.T πρόκειται για ένα εργαστήριο που βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που χρησιμοποιείται από τα πρότζεκτ της ομάδας, το Aeronautics, το Rocketry, και το AcubeSAT. Είναι μέρος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, και δόθηκε στην ομάδα από τον Καθηγητή Κύρο Υάκινθο, προηγούμενο επιστημονικό υπεύθυνό της. Το εργαστήριο αυτό είναι το μέρος όπου πραγματοποιούνται οι “χειρωνακτικές” δραστηριότητες της ομάδας, και οι απλές ιδέες γίνονται πραγματικότητα.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει πάγκους μηχανολογικής εργασίας, μαζί με εργαλεία μηχανικής κατεργασίας, κολλητήρια, εργαλεία για προτοτυποποίηση ηλεκτρονικών και PCB, εξοπλισμό χημείας, και μία αντλία κενού.

Το εργαστήριο της A.S.A.T χρησιμοποιείται από τα μέλη του AcubeSAT ως χώρος για συνεργατικό σχεδιασμό & δημιουργία, για λειτουργικές δοκιμές μηχανικού εξοπλισμού, για ενσωμάτωση κατασκευών, άμεση προτοτυποποίηση πλακετών και άλλα πρακτικά πειράματα. Ο μεγάλος διαθέσιμος χώρος του επίσης επιτρέπει τα πρότζεκτς του Aeronautics & Rocketry να κατασκευάσουν τα διάφορα μοντέλα που απαιτούν. Το εργαστήριο αυτό είναι ο χώρος όπου η θεωρία συναντά την πράξη, και τα σχέδια γραμμένα σε χαρτί αποκτούν πια φυσική μορφή.

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Anechoic

Η Μονάδα Ραντάρ και Μικροκυμάτων δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά στην περιοχή των μικροκυμάτων για τηλεπισκόπηση και μη καταστρεπτικές δοκιμές, της σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών μικροκυματικών κυκλωμάτων και κεραιών, της σκέδασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και των ραντάρ.

Η ομάδα μας συνεργάζεται με το ερευνητικό προσωπικό της μονάδας για την κατασκευή πρωτοτύπων κεραιών, την διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών τους και τον χαρακτηρισμό τους στον ανηχοϊκό θάλαμο.

Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Τμήμα Φυσικής

Το εργαστήριο πυρηνικής φυσικής ήταν από τις πρώτες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή πειραμάτων ακτινοβόλησης κυττάρων. Οι πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι ραδιενεργό Μαγγάνιο-54 Καίσιο-137 και Νάτριο-22. Η ενέργεια των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων και φωτονίων έχει ένα εύρος από 500 έως 1300 keV και είναι χρήσιμες για την ακτινοβόληση δειγμάτων σε μικρές δόσεις.

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Τμήμα Βιολογίας

Το Εργαστήριο του Καθ. Γεώργιου Μόσιαλου στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ασχολείται με πολλές πτυχές της μοριακής βιολογίας, με τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα να περιλαμβάνουν τους μοριακούς μηχανισμούς ογκογένεσης του ιού Epstein-Barr και τη λειτουργία διαφόρων σηματοδοτικών μονοπατιών. Η ομάδα μας συνεργάζεται με τα μέλη του εργαστηρίου για τη μοριακή κλωνοποίηση διάφορων γενετικών κυκλωμάτων, τη γενετική τροποποίηση των κυττάρων μυκητών, και τη βελτιστοποίηση των συνθηκων σποριοποίησης των κυττάρων.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

RoboticsLab

Το Εργαστήριο Αυτοματοποίησης & Ρομποτικής (ΕΑΡ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) έχει εδώ και χρόνια μια διαρκή ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της ρομποτικής και του ελέγχου συστημάτων. Στον τομέα της ρομποτικής το εργαστήριο ειδικεύεται στην περιοχή της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ, στη λαβή και χειρισμό αντικειμένων, στους βραχίονες με εύκαμπτες αρθρώσεις και πλεονάζοντες βαθμούς ελευθερίας, καθώς και στον ελέγχο ελλείψει μοντέλου ρομποτικών συστημάτων με εγγυήσεις προδιαγεγραμμένης επίδοσης. Στον τομέα του αυτόματου ελέγχου το ΕΑΡ ειδικεύεται στον έλεγχο πολύπλοκων και αβέβαιων συστημάτων με εγγύηση προδιαγεγραμμένης επίδοσης. Το ΕΑΡ επίσης δραστηριοποιείται και στον τομέα της υπολογιστικής νοημοσύνης.

Cleanroom (ISO-8)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Ολοκληρώνοντας την φάση του τελικού σχεδιασμού και προχωρώντας στη φάση του κατασκευασμού του νανοδορυφόρου, η ομάδα θα έχει ανάγκη για έναν αποστειρωμένο χώρο(Cleanroom). Μέσα σε αυτό το χώρο, θα πραγματοποιηθεί η ένωση των εξαρτημάτων μεταξύ τους, αλλά και του ίδιου του νανοδορυφόρου. Ευτυχώς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι πρόθυμο να διαθέσει στην ομάδα ένα από τα Cleanroom του το οποίο βρίσκεται στο χώρο της σχολής των Μηχανολόγων Μηχανικών. Το συγκεκριμένο Cleanroom είναι συμβατό με το ISO 14644-1 και είναι της τάξης των 100.000(ISO 8), καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της ομάδας.

Prisma Electronics

Οι δραστηριότητες Κατασκευής, Συναρμολόγησης, Ενσωμάτωσης, Δοκιμαστικών Ελέγχων (MAIT) που αφορούν Διαστημικά Έργα υλοποιούνται από πιστοποιημένο προσωπικό σε ένα Clean Room, Κλάσης 10.000, ISO-7 ατμόσφαιρας. Το Clean Room διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά για Υψηλού Επιπέδου Καθαριότητα, τα οποία ανανεώνονται περιοδικά από εξωτερικούς συνεργάτες.

    École polytechnique fédérale de Lausanne

    Το Laboratory of Biological Network Characterization (LBNC) σχεδιάζει και αξιοποιεί διατάξεις μικρορευστομηχανικής για τη μοριακή κατασκευή βιοσυστημάτων, τη σύνθεση γονιδίων και γονιδιωμάτων καθώς και για διαγνωστικές μεθόδους επόμενης γενιάς. Μέλη του ερευνητικού υποσυστήματος (Science Unit) συνεργάζονται με την ερευνητική ομάδα (και επισκέφτηκαν ήδη το εργαστήριο του Καθ. Sebastian Maerkl), για την κατασκευή και πραγματοποίηση αρχικών δοκιμών αρχιτεκτονικών μικρορευστομηχανικής, συμβατών με τη μακροπρόθεσμη καλλιέργεια κυττάρων μυκητών σε συνθήκες διαστήματος.