Καθώς είμαστε μια φοιτητική ομάδα η οποία βασίζεται σε ανοιχτές πληροφορίες (open source) για να την κατασκευή του νανοδορυφόρου, πιστεύουμε πως και η δική μας δουλειά θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από τον οποιονδήποτε για να τη δει και δυνητικά να τη χρησιμοποιήσει.

GitLab

O κώδικας καθώς και ο σχεδιασμός που αναπτύσσει η ομάδα μας θα ανεβαίνει σταδιακά στο αποθετήριο μας στο GitLab.

Προς το παρόν, μπορείτε να βρείτε τον κώδικα σε C και C++ που χρησιμοποιεί το υποσύστημα On-Board Computer, καθώς και το σχεδιασμό και τις προσομοιώσεις της κεραίας του υποσυστήματος Communications.

Έγγραφα

Διαβάστε διάφορα άρθρα της ομάδας μας, για να δείτε αναλυτικά λεπτομέρειες για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του δορυφόρου.