Καθώς είμαστε μια φοιτητική ομάδα η οποία βασίζεται σε ανοιχτές πληροφορίες (open source) για να την κατασκευή του νανοδορυφόρου, πιστεύουμε πως και η δική μας δουλειά θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από τον οποιονδήποτε για να τη δει και δυνητικά να τη χρησιμοποιήσει.

GitLab

O κώδικας καθώς και ο σχεδιασμός που αναπτύσσει η ομάδα μας θα ανεβαίνει σταδιακά στο αποθετήριο μας στο GitLab.

Προς το παρόν, μπορείτε να βρείτε τον κώδικα σε C και C++ που χρησιμοποιεί το υποσύστημα On-Board Computer, καθώς και το σχεδιασμό και τις προσομοιώσεις της κεραίας του υποσυστήματος Communications.

Παρουσιάσεις

Δειτε διάφορες παρουσιάσεις της ομάδας μας στις οποίες παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή και ο σχεδιασμός του νανοδορυφόρου.