Η δουλειά του AcubeSAT είναι χωρισμένη σε διάφορα υποσυστήματα. Το κάθε υποσύστημα είναι υπεύθυνο για ένα τμήμα του νανοδορυφόρου, και πρέπει να συνεργαστούνε όλα μαζί για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Attitude Determination and Control System

Tο Attitude and Determination Control System είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό του προσανατολισμού του δορυφόρου όταν αυτός βρίσκεται σε τροχιά χρησιμοποιώντας αισθητήρες καθώς και για τον έλεγχο του προσανατολισμού ούτως ώστε να επιτευχθεί ο επιθυμητός προσανατολισμός χρησιμοποιώντας κατάλληλους ενεργοποιητές. Το AcubeSAT πρέπει να έχει κατάλληλο προσανατολισμό ώστε η patch κεραία να βλέπει τη Γη και να μπορεί να στέλνει τα επιστημονικά δεδομένα σε μορφή φωτογραφιών πίσω στη Γη.

Communications

Το κατέβασμα των επιστημονικών δεδομένων σε μορφή εικόνων, η εκπομπή δεδομένων κατάστασης του δορυφόρου καθώς και η λήψη εντολών από το έδαφος είναι η δουλειά του Communications. Για να επιτευχθούν αυτά, η ομάδα χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές κεραίες: μια patch για το κατέβασμα των φωτογραφιών και μια αναδιπλούμενη, βασισμένη στο σχεδιασμό του UPsat, για τηλεμετρία και τηλεχειρισμό. Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας επικοινωνίας με το δορυφόρο, ο σταθμός βάσης που κατασκευάζεται στο ΑΠΘ θα είναι μέρος του δικτύου SATNOGS, επιτρέποντας την πρόσβαση και σε άλλους σταθμούς σε όλον τον κόσμο.

Electrical Power

Το Electrical Power Subsystem έχει ως στόχο την παραγωγή ενέργειας και τον διαμοιρασμό αυτής σε όλα τα υποσυστήματα του δορυφόρου. Για αυτό τον λόγο, χρησιμοποιούνται ειδικά φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία βρίσκονται στα τοιχώματα του δορυφόρου. Μετά από κάποιες τροποποιήσεις, η ενέργεια αποθηκεύεται στις μπαταρίες του δορυφόρου, οι οποίες προσφέρουν συνεχή τάση καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής. Στη συνέχεια, η ενέργεια μοιράζεται σε όλα τα υποσυστήματα, αφού περάσει από κυκλώματα και δικλείδες ασφαλείας οι οποίες διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

On-Board Computer

Το On-Board Computer συχνά αναφέρεται και ως “εγκέφαλος” του δορυφόρου. Χρησιμοποιώντας ισχυρούς και μοντέρνους μικροελεγκτές, το OBC βρίσκεται επικεφαλής όλων των αποφάσεων που παίρνει ο δορυφόρος ενώ ελέγχει την ομαλή λειτουργία των υπόλοιπων υποσυστημάτων χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο CAN bus. Τα μέλη του OBC γράφουν τον κώδικα σε γλώσσα C++ ενώ βοηθάνε και τα υπόλοιπα υποσυστήματα που απαιτούν μικροελεγκτές.

Science Unit

Το επιστημονικό φορτίο του δορυφόρου θα εξερευνήσει την επίδραση της μικροβαρύτητας και της ακτινοβολίας σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς σε τροχιά. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες lab on a chip που συνδυάζουν τσιπ μικρορευστών σε συνδυασμό με ένα πρωτότυπο μικροσκόπιο, σκοπεύουμε να ρίξουμε λίγο φως στις αλλαγές της ανθρώπινης φυσιολογίας κατά τα διαστημικά ταξίδια, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή τόσο στους αστροναύτες του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού αλλά και σε μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

Structural

Λόγω της μοναδικότητας του επιστημονικού φορτίου μας, η ομάδα του Structural σχεδιάζει και κατασκευάζει ένα δοχείο υπό πίεση το οποίο θα περιέχει ατμοσφαιρικό αέρα σε 1 atm. Μέσα σε αυτό το δοχείο θα βρίσκονται όλα τα εξαρτήματα του επιστημονικού φορτίου. Η ομάδα του Structural είναι επίσης υπεύθυνη για το σχεδιασμό του σκελετού του δορυφόρου καθώς και την τοποθέτηση όλων των υποσυστημάτων μέσα σε αυτό. Για όλα αυτά πραγματοποιούνται αναλύσεις ώστε να δούμε πως το CubeSat θα αντέξει τις συνθήκες εκτόξευσης.

Systems Engineering

Η ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων σε ένα τελικό σύστημα αποτελεί τη δουλειά του systems engineering. Σε στενή συνεργασία με όλα τα διαφορετικά υποσυστήματα, η ομάδα επιβλέπει την αρχιτεκτονική του συστήματος, τις διαδικασίες δοκιμής και πιστοποίησης και έχει την τεχνική εποπτεία όλων των υποσυστημάτων. Η ομάδα επίσης χειρίζεται μια πληθώρα εργαλείων όπως το OCDT, τη βάση δεδομένων ECSS του AcubeSAT και το σύστημα διαχείρισης εγγράφων, ενεργοποιώντας τα άλλα μέλη να δουλεύουν πιο παραγωγικά.

Thermal

Η ομάδα του Thermal αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις: Θα πρέπει να διασφαλίσει πως η θερμοκρασία εντός του δορυφόρους θα παραμείνει σε αποδεκτά επίπεδα για την επιβίωση τόσο των ηλεκτρονικών αλλά και του επιστημονικού πειράματος. Για αυτό πραγματοποιούνται θερμικές αναλύσεις όπου προσομοιώνεται το διαστημικό περιβάλλον και η ομάδα μπορεί να μελετήσει τη θερμοκρασία στα διάφορα σημεία του CubeSat, ώστε να μπορέσουν να επιλεχθούν τα κατάλληλα μονωτικά υλικά.

Trajectory

Κύριος στόχος της ομάδας του Τrajectory είναι η γεωμετρία της αποστολής, δηλαδή η επιλογή της κατάλληλης τροχιάς για τη διεξαγωγή του πειράματος με βάση τις προϋπάρχουσες απαιτήσεις. Η ομάδα του Trajectory τρέχει προσομοιώσεις για να εξαχθεί ο χρόνος παραμονής σε τροχιά ώστε το CubeSat να είναι συμβατό με τις διεθνείς συνθήκες και να αποφευχθεί η δημιουργία διαστημικών σκουπιδιών. Η προσομοίωση του περιβάλλοντος ακτινοβολίας είναι επίσης σημαντική καθώς θα πρέπει να γνωρίζουμε την επίδραση που θα έχει στο επιστημονικό φορτίο αλλά και στα ηλεκτρονικά.