Σκελετός

O εξωτερικός σκελετός του νανοδορυφόρου μας θα εξασφαλιστεί με την αγορά του απο την ENDUROSAT (https://www.endurosat.com/cubesat-store/all-cubesat-modules/3u-cubesat-platform/)

 • υλικό κατασκευής: Al 6061-Τ6
 • διαστάσεις σκελετού: 100mm x 100mm x 340.5 mm (3U)

Συναρμολόγηση

Η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση των επιμέρους εξαρτημάτων είναι μια από τις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει το υποσύστημα μας. Παράγοντες όπως:

 • περιορισμένος χώρος
 • κέντρο βάρους
 • ροπές αδράνειας
 • βέλτιστη θέση

έπρεπε να ληφθούν υπόψη, ώστε να ολοκληρωθεί το design.

Vessel

Σημαντικό ποσοστό του χώρου καταλαμβάνει το δοχείο που φιλοξενεί το επιστημονικό πείραμα. 

Στόχος του είναι η προστασία και αποθήκευση του πειράματος σε κατάλληλες συνθήκες ώστε να διεξαχθεί ομαλά. Το δοχείο θα βρίσκεται υπό πίεση, περιέχοντας ατμοσφαιρικό αέρα πίεσης 1 atm. 

Σημαντική είναι επίσης η τοποθέτηση των εξαρτημάτων του πειράματος μέσα στο δοχείο, τα οποία είναι:

 • το microchip, πάνω στο οποίο θα διεξαχθεί το πείραμα
 • το μικροσκόπιο που θα καταγράφει τα αποτελέσματα
 • το θρεπτικό υλικό καθώς και η δεξαμενή αποβλήτων

Το Structural θα πρέπει να κρατήσει το τσιπ εστιασμένο ως προς το μικροσκόπιο, ούτως ώστε να μπορούν ληφθούν εικόνες υψηλής ποιότητας. 

Τέλος, για τη διατήρηση της πίεσης η οποία διασφαλίζει την επιβίωση των κυττάρων, θα χρησιμοποιηθούν ειδικά O-rings  στα ανοίγματα και θα χρησιμοποιηθούν βαλβίδες εκτόνωσης ώστε να απελευθερώνεται η πίεση εαν ξεπεράσει τις 1.2 atm.

Η πραγματική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει το υποσύστημά μας είναι η μελέτη του δοχείου και η διεκπεραίωση πειραμάτων, ώστε να είναι επιτυχής ο σχεδιασμός του

Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η δουλειά του υποσυστήματός μας πρέπει να ελεγχθούν όλα τα παραπάνω ως προς την αντοχή τους, δουλεύοντας σε FEM προγράμματα. Στο στάδιο αυτό πρέπει να προσδιοριστούν τα παρακάτω:

 • γεωμετρια
 • υλικό κατασκευής των επιμέρους εξαρτημάτων
 • mesh γεωμετρίας
 • εξωτερικά φορτία, τα οποία θα έχουν κρίσιμες τιμές κατά την διάρκεια της εκτόξευσης (εως 18g)

εφόσον γίνει αυτό, απομένει η οπτικοποίηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (τάσεις και παραμορφώσεις), από τα οποία θα εξαρτηθούν και τυχόν αλλαγές του design.