Το project Rocketry είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2016 από φοιτητές του πολυτεχνείου με αρχικό στόχο την ενασχόληση φοιτητών με την επιστήμη της Πυραυλικής. Μετά από την γνώση και την εμπειρία που αποκτήθηκε οι στόχοι διαχωρίστηκαν, δημιουργώντας τους δύο μεγάλους στόχους του project.

Ο πρώτος στόχος είναι να συστήσει την επιστήμη της Πυραυλικής στην Ελληνική κοινότητα και τα Πανεπιστημιακά της Ιδρύματα, ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτός ο τομέας και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ατόμων, ομάδων και εταιρειών γύρω από αυτόν.

Ο δεύτερος στόχος είναι η συμμετοχή στον διαγωνισμό Spaceport America Cup (S.A.C.), ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος φοιτητικός διαγωνισμός Πυραυλικής στον κόσμο, που λαμβάνει χώρα στις Η.Π.Α. Η αποστολή του διαγωνισμού είναι η σχεδίαση, κατασκευή και εκτόξευση ενός πυραύλου σε μία πληθώρα κατηγοριών ανάλογα με το υψόμετρο και τον τύπο του προωθητικού του πυραύλου. Το δικό μας project στοχεύει στα 10.000 πόδια A.G.L. (Above Ground Level) με την χρήση κινητήρα στερεού προωθητικού, επιδιώκοντας την μεγαλύτερη δυνατή υψομετρική ακρίβεια και την ασφαλή ανάκτησή του με χρήση αλεξιπτώτου καθιστώντας έτσι τον πύραυλο επαναχρησιμοποιήσιμο.

Η ομάδα χρησιμοποιεί πολλά S.R.A.D. (Student Researched and Developed) εξαρτήματα στον σχεδιασμό των πυραύλων της. Οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται στις πτήσεις της ομάδας είναι S.R.A.D. κινητήρες στερεού προωθητικού. Για την απόκτηση δεδομένων κατά την διάρκεια της πτήσης, η ομάδα χρησιμοποιεί έναν S.R.A.D. υπολογιστή πτήσης για την ανίχνευση του απογείου και για την καταγραφή της δυναμικής συμπεριφοράς του πυραύλου. Πολλά άλλα εξαρτήματα όπως το body tube του πυραύλου, τα πτερύγια, το nose cone, ο μηχανισμός απελευθέρωσης του αλεξιπτώτου κτλ. είναι επίσης S.R.A.D.

Propulsion

 

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για την έρευνα και την ανάπτυξη S.R.A.D. κινητήρων στερεού προωθητικού. Πιο συγκεκριμένα ο στόχος της είναι:

  •  ο σχεδιασμός και η κατασκευή του κινητήρα
  •  η προσομοίωση και η ανάλυση της επίδοσής του
  •  η παρασκευή του στερεού προωθητικού
  •  η μελέτη της καύσης του προωθητικού καθώς και
  •  η δοκιμή των κινητήρων μέσω στατικών δοκιμών

 

Aerodynamics

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για τον εξωτερικό σχεδιασμό του πυραύλου, για τον προσδιορισμό της τροχιάς, τις αεροδυναμικές ιδιότητες και την ευστάθεια του πυραύλου καθώς και την μείωση της οπισθέλκουσας δύναμης που του ασκείται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δοκιμών σε wind tunnel, αναλύσεων CFD (για τον προσδιορισμό του συντελεστή οπισθέλκουσας) και άλλων εργαλείων ανάλυσης. Ο απώτερος στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός ευσταθούς πυραύλου.

 

Construction

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανάλυση των δομικών μερών του πυραύλου. Τα μέρη αυτά είναι:

  •  το σώμα το πυραύλου (body tube)
  •  τα εσωτερικά δομικά στοιχεία
  • το nose cone και
  • τα πτερύγια (fins)

Πιο συγκεκριμένα, βασική της αρμοδιότητα είναι ο σχεδιασμός των κομματιών του πυραύλου με την βέλτιστη αντοχή στις καταπονήσεις των δυνάμεων κατά την διάρκεια της πτήσης και με το λιγότερο δυνατό βάρος. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση εξειδικευμένων υλικών, όπως τα σύνθετα και μεταλλικά υλικά, και την συνεχή κατάρτιση σε νέες μεθόδους κατασκευής τους. Ακόμη, μεγάλη έμφαση δίνεται στην κατάλληλη συνδεσμολογία των μερών του πυραύλου προσφέροντας εύκολη πρόσβαση εκεί που είναι απαραίτητο, αλλά και στιβαρότητα στο γενικότερο σύνολο του πυραύλου. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται ταυτόχρονα σε προγράμματα ανάλυσης αλλά και με στατικές δοκιμές. Τέλος, ο σχεδιασμός και η κατασκευή της διάταξης εδάφους για την εκτόξευση (launch infrastructure) είναι μία ακόμη αρμοδιότητα της υποομάδας των κατασκευαστών.

Avionics

Αυτή η υποομάδα δουλεύει πάνω στην υλοποίηση διαφόρων εξαρτημάτων. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό έμπιστων συστημάτων επικοινωνίας, με δυνατότητα απόκτησης δεδομένων πτήσης σε πραγματικό χρόνο από τον πύραυλο, όπως το υψόμετρο, την ταχύτητα και την επιτάχυνση καθώς και για να δώσει το σήμα για το άνοιγμα του αλεξιπτώτου μέσω της ενεργοποίησης του συστήματος ανάφλεξης από τον υπολογιστή πτήσης.

Recovery

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αλεξιπτώτου σταθεροποίησης και ενός κύριου αλεξιπτώτου για την ασφαλή ανάκτηση του πυραύλου, αφού φτάσει στο απόγειό του, καθώς και την ανάπτυξη των συστημάτων απελευθέρωσής τους.

Payload

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό ενός λειτουργικού ωφέλιμου φορτίου που θα στεγαστεί στο εσωτερικό του πυραύλου και θα εκτελεστεί κατα την διάρκεια της πτήσης. Το ωφέλιμο φορτίο διεξάγει ένα πείραμα το οποίο είναι συνήθως Βιολογικής, Ιατρικής, Χημικής φύσης αλλα και αλλων. Απώτερος στόχος είναι να διαγωνιστεί στο SDL Payload Challenge στο S.A.C.

Safety

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στον τομέα του High Power Rocketry. Ένα μέρος κανόνων ορίζονται από τους οργανισμούς N.F.P.A. (National Fire Protection Association), T.R.A. (Tripoli Rocketry Association) και S.A.C. Το υπόλοιπο κομμάτι αφορά γενικούς εργαστηριακούς κανόνες καθώς και ειδικούς κανόνες όπως αυτοί ορίζονται από το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας των διαχειριζόμενων υλικών.

Operations

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση όλων των οικονομικών του Project, την επίβλεψη και αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού, την εκπόνηση των παραγγελιών, την οργάνωση των διαδικαστικών των πτήσεων (μεταφορά κτλ.) καθώς και πολλών άλλων μικρο-διαδικασιών του Project.