Το πρότζεκτ του Rocketry αποτελείται από 8 υποομάδες.  Η κάθε υποομάδα είναι υπεύθυνη για διαφορετικό μέρος του πυραύλου και η συνεργασία τους εγγυάται την επιτυχία του Project.

Propulsion Sub-team

Το υποσύστημα του Propulsion είναι υπεύθυνο για το προωθητικό σύστημα του πυραύλου. Για να το επιτύχει αυτό, ασχολείται με τη δημιουργία κώδικα για την προσομοίωση του κινητήρα και του πυραύλου, τη παρασκευή του στερεού προωθητικού καθώς και το σχεδιασμός και τη κατασκευή των κινητήρων του πυραύλου.

Structural Sub-team

Στην πυραυλική, η υποομάδα του Structural είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την ανάλυση και την κατασκευή ενός πυραύλου. Για την απόκτηση του επιθυμητού τελικού αποτελέσματος χρησιμοποιούνται 3D-CAD και FEM λογισμικά μαζί με την κατασκευαστική εμπειρία της ομάδας.

Aerodynamics Sub-team

Η υποομάδα των Αεροδυναμικών είναι υπεύθυνη για τον αεροδυναμικό σχεδιασμό, τη προσομοίωση της τροχιάς του πυραύλου καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών για τη βελτίωση της επίδοσης του. Για την υλοποίησή των στόχων της αναπτύσσει το δικό της λογισμικό, πραγματοποιεί, πραγματοποιεί αναλύσεις Υπολογιστική Ρευστομηχανικής (CFD) και πειράματα σε αεροσήραγγα.

Avionics Sub-team

Η υποομάδα του Avionics είναι υπεύθυνη για όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του πυραύλου. Αυτό συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την σχεδίαση, την κατασκευή και τον προγραμματισμό του υπολογιστή πτήσης, ενός συστήματος ασύρματης πυροδότησης και του κέντρου ελέγχου της πτήσης.

Payload Sub-team

Η αποστολή της υποομάδας του Payload είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός ενεργού ωφέλιμου φορτίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την ανάπτυξη και δημιουργία ενός πειράματος το οποίο θα εκτελείται κατά την διάρκεια της πτήσης, θα εκμεταλλεύεται κάποιες από τις συνθήκες που αυτή δημιουργεί και θα δίνει χρήσιμα επιστημονικά συμπεράσματα.

Recovery Sub-team

Η υποομάδα του Recovery είναι υπεύθυνη για την διαστασιολόγηση και κατασκευή των αλεξίπτωτων του πυραύλου, καθώς και το σχεδιασμό και κατασκευή δυο απαραίτητων μηχανισμών ώστε να ανοίξουν τα αλεξίπτωτα την κατάλληλη στιγμή. Η σωστή λειτουργία των μηχανισμών εξασφαλίζεται μέσω αρκετών πειραμάτων τα οποία η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει, προκειμένου να καταλήξουν στην τελική τους μορφή.

Safety Subsystem

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στον τομέα του High Power Rocketry. Ένα μέρος κανόνων ορίζονται από τους οργανισμούς N.F.P.A. (National Fire Protection Association), T.R.A. (Tripoli Rocketry Association) και S.A.C. Το υπόλοιπο κομμάτι αφορά γενικούς εργαστηριακούς κανόνες καθώς και ειδικούς κανόνες όπως αυτοί ορίζονται από το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας των διαχειριζόμενων υλικών.

Operations

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση όλων των οικονομικών του Project, την επίβλεψη και αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού, την εκπόνηση των παραγγελιών, την οργάνωση των διαδικαστικών των πτήσεων (μεταφορά κτλ.) καθώς και πολλών άλλων μικρο-διαδικασιών του Project.