Το πρότζεκτ του Rocketry αποτελείται από 6 υποσυστήματα.  Το κάθε υποσύστημα είναι υπεύθυνο για διαφορετικό μέρος του πυραύλου και η συνεργασία τους εγγυάται την επιτυχία του Project.

Propulsion Subsystem

Το υποσύστημα του Propulsion είναι υπεύθυνο για το προωθητικό σύστημα του πυραύλου. Για να το επιτύχει αυτό, ασχολείται με τη δημιουργία κώδικα για την προσομοίωση του κινητήρα και του πυραύλου, τη παρασκευή του στερεού προωθητικού καθώς και το σχεδιασμός και τη κατασκευή των κινητήρων του πυραύλου.

Structural Subsystem

Στην πυραυλική επιστήμη, οι structural engineers σχεδιάζουν τα κομμάτια που δημιουργούν τη μορφή και το σχήμα του πυραύλου και για να καταφέρουν να το κάνουν αυτό με επιτυχία, συνήθως συνεργάζονται με το αντίστοιχο υποσύστημα των αεροδυναμικών.

Aerodynamics Subsystem

Το υποσύστημα του Aerodynamics είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό των αεροδυναμικών επιφανειών του πυραύλου. Ο κύριος στόχος της είναι να σχεδιάσει ένα πύραυλο, έτσι ώστε να φτάσει στο επιθυμητό απόγειο ενώ παραμένει ευσταθής καθ’ όλη την διάρκεια της πτήσης.

Avionics Subsystem

Το υποσύστημα του Avionics είναι υπεύθυνο για διαφορετικά μέρη του πυραύλου, όπως το Avionics bay, το GPS bay, το Ignition Box και το Ground Station, όλα τα οποία συμβάλουν για την σωστή λειτουργία του πυραύλου.

Payload Subsystem

Το υποσύστημα του Payload ασχολείται με την σχεδίαση και υλοποίηση του ωφέλιμου φορτίου του πυραύλου. More info coming soon!

Recovery Subsystem

Η υποομάδα του Recovery είναι υπεύθυνη για την διαστασιολόγηση και την κατασκευή των αλεξιπτώτων του πυραύλου, καθώς και τον σχεδιασμό και την κατασκευή των δύο πυροτεχνικών μηχανισμών του.

Safety Subsystem

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στον τομέα του High Power Rocketry. Ένα μέρος κανόνων ορίζονται από τους οργανισμούς N.F.P.A. (National Fire Protection Association), T.R.A. (Tripoli Rocketry Association) και S.A.C. Το υπόλοιπο κομμάτι αφορά γενικούς εργαστηριακούς κανόνες καθώς και ειδικούς κανόνες όπως αυτοί ορίζονται από το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας των διαχειριζόμενων υλικών.

Operations

Αυτή η υποομάδα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση όλων των οικονομικών του Project, την επίβλεψη και αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού, την εκπόνηση των παραγγελιών, την οργάνωση των διαδικαστικών των πτήσεων (μεταφορά κτλ.) καθώς και πολλών άλλων μικρο-διαδικασιών του Project.