Η υποομάδα του Avionics είναι υπεύθυνη για την διεκπεραίωση τεσσάρων, κυρίως, διαφορετικών πρότζεκτ, απαραίτητα για την ομαλή πτήση και ανάκτηση του πυραύλου. Αυτά αποτελούν :

1. το Avionics Bay που φιλοξενεί τον flight computer

2. τo GPS Bay, αρμόδιο για την εύρεση της τοποθεσίας του πυραύλου

3. το Ignition Box, αναγκαίο για την πυροδότηση του καυσίμου του κινητήρα

4. το Ground Station, που συντονίζει την λειτουργία των παραπάνω.

Avionics Bay
Το Avionics Bay περιέχει τον flight computer, μια PCB πλακέτα η οποία τοποθετείται εσωτερικά του πύραυλο. Με την βοήθεια ενός STM32 μικροελεγκτή, ο flight computer παίρνει δεδομένα από αισθητήρες σχετικά με την ταχύτητα το ύψος και την επιτάχυνση του πυραύλου και τα αποθηκέυει σε μια SD κάρτα καθώς και σε μία μνήμη flash. Για να μπορέσει η ομάδα να προσαρμόσει τους αισθητήρες στις ανάγκες της, δημιουργήθηκαν custom βιβλιοθήκες . Όταν ο πύραυλος φτάσει στο απόγειο, δίνεται σήμα για την απελευθέρωση του drogue αλεξιπτώτου ενώ η απελευθέρωση του main ακολουθεί σε προκαθορισμένο ύψος. O flight computer έχει εξ’ ολοκλήρου σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και προγραμματιστεί από τα μέλη της υπο-ομάδας.

Flight Computer

GPS Bay
Το GPS Bay τοποθετείται στο nosecone του πυραύλου και αποσκοπεί στην εύρεση και την ανάκτηση του. Οι συντεταγμένες του πυραύλου στέλνονται στο Ground Station με την βοήθεια των LoRa modules. Έτσι, όταν ο πύραυλος προσεδαφιστεί, η ομάδα λαμβάνει ασύρματα την τοποθεσία του και τα μέλη της μπορούν να τον εντοπίσουν και να τον ανακτήσουν.

image-9d394442-84ad-4a20-9815-8468e086a5c9
GPS Bay

Ignition Box
Το Ignition Box είναι τοποθετημένο κοντά στον πύραυλο και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Ground Station και πυραύλου. Όταν δοθεί το κατάλληλο σήμα από το Ground Station, το Ignition Box δίνει το έναυσμα που πυροδοτεί την ανάφλεξη του καυσίμου του πυραύλου και αρχίζει η πτήση. Είναι σχεδιάσμενο και κατασκευασμένο από τα μέλη της ομάδας με τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον χρήστη και να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες μίας ακούσιας πυροδότησης.

image-7e88b47e-d1b8-4bc5-b88b-f6b5a9fee88b
Ignition Box

Ground Station
Το Ground Station είναι το κέντρο ελέγχου της πτήσης, το οποίο μπορούν να χειριστούν τα μέλη της ομάδας σε ασφαλή απόσταση από τον πύραυλο. Είναι υπεύθυνο για την αποστολή του σήματος εκτόξευσης στο Ignition Box, το οποίο με την σειρά του πυροδοτεί τον κινητήρα. Επίσης, επικοινωνεί με το GPS Bay για την λήψη της τοποθεσίας του πυραύλου.

image-53367778-383d-4bd1-b508-f7abba89bc5a
Ground Station

Future
Η υποομάδα του Avionics θέτει ως μόνιμο στόχο την εξέλιξη και βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων του πυραύλου. Σε αυτά τα πλαίσια, φετινός μας στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεμετρίας με live καταγραφή και αναπαράσταση των δεδομένων της πτήσης. Με αυτόν τον τρόπο τα μέλη της ομάδας όχι μόνο έχουν άμεση επίγνωση της κατάστασης του πυραύλου, αλλά εξασφαλίζουν και την απόκτηση των δεδομένων της πτήσης σε περίπτωση που το σύστημα αποθήκευσης υποστεί ζημιά κατά την πτήση.