Η υποομάδα του Payload είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση ενός ενεργού ωφέλιμου φορτίου, το οποίο θα εκμεταλλεύεται τις συνθήκες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της πτήσης του πυραύλου (μεταβολή του υψομέτρου, της θερμοκρασίας, της σύστασης του αέρα κ.α.) ώστε να αιτιολογεί έτσι την ύπαρξη και το νόημα για να συμπεριληφθεί μέσα σε αυτόν. Φυσικά και δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο ένα το πείραμα, αλλά θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα, με διαφορετικό αντικείμενο ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για να τα συμπεριλάβει.

Η υποομάδα του Payload για το Project Selene επέλεξε να μελετήσει την ραδιενέργεια περιβάλλοντος. Το πείραμα που επιλέγχθηκε στοχεύει στην παρατήρηση της μεταβολής της συγκέντρωσης του Ραδονίου (Rn-222 ), ραδιενεργό στοιχείο, στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας τα οποία καλύπτει ο πύραυλος λόγω του απόγειου του (3km). Για να το πετύχει αυτό η υποομάδα θα κατασκευάσει ένα ανιχνευτικό σύστημα που θα μετράει τις ποσότητες ακτινοβολίας κατά την διάρκεια όλης της τροχιάς του πυραύλου. Πιο συγκεκριμένα, επάνω σε μία δομή CubeSat θα στερεωθεί η πειραματική διάταξη, θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό του και όταν αυτός φτάσει στο απόγειο του, μαζί με το άνοιγμα του drogue αλεξιπτώτου θα βγει και αυτό από το σώμα του πυραύλου και θα συνεχίσει αυτόνομα την δική του κάθοδο με το δικό του αλεξίπτωτο. Το payload τώρα ελεύθερο θα μπορεί να λαμβάνει και επιπλέον μετρήσεις τις οποίες απέκοπτε πριν το tube του πυραύλου. Ο διαχωρισμός του payload από το υπόλοιπο σώμα του πυραύλου κάνει αναγκαία την ύπαρξη συστήματος εντοπισμού του (GPS) (https://asat.gr/el/τα-πρότζεκτ-μας/rocketry/subsystems/avionics-sub-team/) πέρα από το κομμάτι των ηλεκτρονικών που θα αφορούν την λειτουργία της διάταξης και την αποθήκευση των δεδομένων που θα λαμβάνονται.

Όταν το Payload προσεδαφιστεί, η πειραματική διάταξη θα έχει συλλέξει όλα τα δεδομένα τα οποία χρειάζονται για να γίνει η σύγκριση των τιμών της συγκέντρωσης του Rn-222 ανάλογα με το υψόμετρο στο οποίο βρισκόταν. Η επεξεργασία των δεδομένων που θα λάβουν οι ανιχνευτές θα γίνεται κατά την διάρκεια της πτήσης μέσω ενός προγράμματος που θα αναπτυχθεί από τα μέλη της υποομάδας. Αυτά θα αποθηκεύονται σε μία κάρτα SD, αλλά θα στέλνονται και απευθείας, καθώς το υποσύστημα των Avionics (https://asat.gr/el/τα-πρότζεκτ-μας/rocketry/subsystems/avionics-sub-team/) σκοπεύει να αναπτύξει την μέθοδο της τηλεμετρίας.

Η μορφή της διάταξης δεν έχει καθοριστεί πλήρως ώστε να μπορέσει να οπτικοποιηθεί, καθώς τα μέλη της υποομάδας ακόμη αναζητούν τον κατάλληλο τύπο ανιχνευτή, που να μπορεί να αντεπεξέλθει στις συνθήκες της πτήσης.