Το Aeronautics project αποτελείται από 6 υποσυστήματα. Κάθε υποσύστημα είναι αρμόδιο για την εκπλήρωση διαφορετικών έργων στην διαδικασία του αεροδυναμικού σχεδιασμού.

Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για περισσότερες πληροφορίες!

Υποσύστημα Structural

Το υποσύστημα Structural είναι υπεύθυνο για την κατασκευαστική ακεραιότητα και αντοχή του αεροχήματος. Για την επίτευξή των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, το υποσύστημα διεξάγει έρευνες για υλικά και εκτελεί τις απαραίτητες δυναμικές και στατικές αναλύσεις. Επιπλέον, το υποσύστημα συμβάλει στο κομμάτι της σχεδίασης που έχει να κάνει με την εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση των αεροχημάτων της ομάδας. Παράλληλα διεξάγει μελέτες για το βάρος και την θέση του κέντρου βάρους τους.

Υποσύστημα Hardware Development

Οι κύριες αρμοδιότητες του υποσυστήματος Hardware Development είναι η ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων, η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων πτήσης, η εφαρμογή συστημάτων τηλεμετρίας, καθώς και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός των αεροχημάτων, όπως οι σερβοκινητήρες, οι μπαταρίες και τα ESCs (Electronic Speed Controllers).

Υποσύστημα Solar Energy Management

Το υποσύστημα Solar Energy Management (SEM) ασχολείται με ηλιακούς συλλέκτες, κυκλώματα φόρτισης και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Το υποσύστημα εκτελεί αναλύσεις ενεργειακού ισοζυγίου στο ηλιακά τροφοδοτούμενο μη επανδρωμένο αερόχημα της ομάδας έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι σωστές επιλογές των στοιχείων που προαναφέρθηκαν. Η έρευνα μας στοχεύει στην επίτευξη μεγάλης αυτονομίας μέσω μέγιστης αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας.

Υποσύστημα Aerodynamics Design

Το υποσύστημα Aerodynamics Design είναι υπεύθυνο για τη συνολική γεωμετρία του αεροχήματος. Συγκεκριμένα, το υποσύστημα ασχολείται με την αρχική εκτίμηση των βασικών διαστάσεων και την απόδοση των μη επανδρωμένων της ομάδας, αλλά διεξάγει επίσης τις απαραίτητες αεροδυναμικές αναλύσεις και αναλύσεις σταθερότητας για να εξασφαλίσει την πληρότητα των παραμέτρων της αποστολής.

Υποσύστημα Software Development

Οι βασικές αρμοδιότητες του υποσυστήματος Software Development είναι η έρευνα και υλοποίηση ενός συστήματος αυτόματου πιλότου και επίσης η ανάπτυξη ενός συστήματος αναγνώρισης πυρκαγιών, για το ηλιακά τροφοδοτούμενο αερόχημα Phoenix.

Υποσύστημα Communications

Το υποσύστημα Communications ασχολείται με την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, με στόχο την λήψη δεδομένων πτήσης, καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του ηλιακά τροφοδοτούμενου αεροχήματος Phoenix.