Το υποσύστημα Communications ασχολείται με την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, με στόχο την λήψη δεδομένων πτήσης, καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του ηλιακά τροφοδοτούμενου αεροχήματος Phoenix. 

4G-LTE και LoRa Επικοινωνία

Στο πλαίσιο της αποστολής του Phoenix, η οποία θα καλύπτει την δασική  περιοχή του Σειχ Σου, υπάρχει ανάγκη για ένα σύστημα επικοινωνίας με κάλυψη two way link. Έτσι, το
υποσύστημα Communications διεξάγει έρευνα για την σχεδίαση κεραίας που θα
επιτρέπει στο αερόχημα να επικοινωνεί μέσω δικτύου 4
G/LTE με το δικό μας Ground Control Station. Χρησιμοποιώντας προγράμματα ηλεκτρομαγνητικών αναλύσεων, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τις σχεδιαστικές επιλογές της κεραίας, και να προχωρήσουμε στην κατασκευή της. Η ύπαρξη της κεραίας θα μας επιτρέπει τόσο να
παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο σημαντικά δεδομένα της πτήσης, όσο και να
ελέγξουμε απομακρυσμένα το κατά τα άλλα αυτόνομο αερόχημα, σε φάσεις της πτήσης
όπως η προσγείωση.

Συστήματα Τηλεμετρίας

Σε επόμενα αεροχήματα, σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε σύστημα τηλεμετρίας, το οποίο θα μας μεταδίδει ζωντανά τα δεδομένα της πτήσης, επιτρέποντάς μας έτσι να λαμβάνουμε πιο άμεσο feedback για τις επιδόσεις του εκάστοτε αεροχήματος. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας LoRa, το οποίο παρέχει επαρκή εμβέλεια  για τις δοκιμαστικές πτήσεις μας. Πέρα από το σύστημα μετάδοσης, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το υποσύστημα Hardware Development, θα σχεδιαστεί και το Ground Station, όπου θα λαμβάνουμε τα δεδομένα και θα τα απεικονίζουμε σε γραφικό περιβάλλον.