Οι βασικές αρμοδιότητες του υποσυστήματος Software Development είναι η έρευνα και υλοποίηση ενός συστήματος αυτόματου πιλότου και επίσης η ανάπτυξη ενός συστήματος αναγνώρισης πυρκαγιών, για το ηλιακά τροφοδοτούμενο αερόχημα Phoenix.


Αυτόματος Πιλότος

Ως μέρος της έρευνας του project μας στα ηλιακά τροφοδοτούμενα UAVs, το Avionics εστιάζει στην ανάπτυξη ενός συστήματος αυτόματου πιλότου. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή της κατάλληλης πλατφόρμας hardware και τον προγραμματισμό της με τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αποστολής σε αυτονομία και σταθερότητα. Έχει επιλεγεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ArduPilot, καθώς και ο ελεγκτής Pixhawk. Με τα εργαλεία που διαθέτει ενσωματωμένα το ArduPilot, το Avionics έχει καταφέρει να τρέξει προσομοιώσεις με τη μέθοδο Software in the Loop (SITL), οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να πειραματιστούμε με διάφορες παραμέτρους της πτήσης, όπως η ταχύτητα του ανέμου. Έτσι, λαμβάνουμε χρήσιμες πληροφορίες για την συμπεριφορά του αεροπλάνου σε πραγματικές συνθήκες. Η υπο-ομάδα φιλοδοξεί επίσης να ασχοληθεί με αλγορίθμους βελτιστοποίησης μονοπατιού (path optimization) με στόχο την ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνεται κατά την πτήση.

Αναγνώριση Εικόνας

Στα πλαίσια της αποστολής, το αερόχημα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει πυρκαγιές και να ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει στο UAV, εκτός από τον flight controller, ένας δεύτερος υπολογιστής, στον οποίο θα υλοποιούνται αλγόριθμοι τεχνητής όρασης (computer vision), με είσοδο εικόνες από θερμική και κανονική κάμερα.