Ένα απίστευτο βίντεο, που δείχνει όλες τις συνεισφορές στον κώδικα του On-Board Computer! 🛰

Κατηγορίες: CubeSat