Για να εξηγήσουμε τι είναι ένα CubeSat, θα πρέπει να ορίσουμε τους μικρούς (small) δορυφόρους. Ένας μικρός δορυφόρος ορίζεται ως οποιοσδήποτε δορυφόρος, ο οποίος είναι κάτω από 300 kg, βάρος πολύ μικρό σε σχέση με τους «παραδοσιακούς» δορυφόρους, οι οποίοι μπορούν να φτάνουν τους μερικούς τόνους. Ένα CubeSat, βέβαια, είναι πολύ πιο ελαφρύ από τα 300 kg και γι’ αυτό το λόγο κατηγοριοποιείται και από πολλούς ως νανοδορυφόρος.

Τα CubeSat έρχονται σε διάφορες τελικές μορφές, όλες όμως βασίζονται στην πιο απλή μορφή, η οποία αποτελεί την «στοιχειώδη μονάδα» με την οποία μπορείς να φτιάξεις όλες τις υπόλοιπες τελικές μορφές. Η μονάδα αυτή καλείται 1U (unit) και είναι μια κυβική διάταξη των 10x10x10 cm με μάζα περίπου ενός κιλού. Συνδυάζοντας δύο στοιχειώδεις μονάδες φτιάχνεις ένα 2U CubeSat, συνδυάζοντας τρεις στοιχειώδεις μονάδες φτιάχνεις ένα 3U και ούτω καθεξής.

From: www.endurosat.com/our-cubesat-innovations/

Tα λεγόμενα CubeSat standards (πρότυπα CubeSat) αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά το 1999 από το Πολιτειακό Πολυτεχνείο της Καλιφόρνια (CalPoly), για να επιτρέψουν σε φοιτητές πανεπιστημίων να έχουν πρόσβαση στο διάστημα με ένα τυποποιημένο και φθηνό τρόπο. Όμως, η απλότητα και ο φορμαλισμός των CubeSat standards, σε συνδυασμό με το φθηνό κόστος κατασκευής τους, έφερε μια επανάσταση στη διαστημική βιομηχανία. Σήμερα, CubeSats κατασκευάζονται όχι μόνο από πανεπιστήμια, αλλά και από κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρίες για να καλύψουν είτε εμπορικές είτε ερευνητικές ανάγκες.

From: www.universetoday.com/82590/cubesat/

Μέχρι σήμερα έχουν εκτοξευθεί πάνω από 1000 CubeSats από 61 χώρες στο διάστημα. Εκτιμάται ότι τα επόμενα 6 χρόνια, θα εκτοξευθούν πάνω από 3000 νέα CubeSat. Ένα από αυτά που θα εκτοξευθούν τα επόμενα χρόνια φιλοδοξούμε να είναι και το CubeSat της ASAT, ένα 3U CubeSat (30x10x10 cm) το οποίο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται  από φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αποστολή του νανοδορυφόρου της ομάδας μας θα είναι βιολογικού περιεχομένου. Αν εκτοξευθεί, θα είναι το 3ο CubeSat που θα εκτοξεύσει η Ελλάδα στο διάστημα και το 1ο που θα έχει κατασκευαστεί από το Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη.

Κατηγορίες: CubeSat