Όλοι πρέπει να έχουμε προσέξει στις ταινίες ότι για να γίνει εκτόξευση, χρειάζεται να πατηθεί πάντα από τον πύργου ελέγχου ένα κουμπί. Φυσικά, αυτό από μόνο του δεν αρκεί, αφού απαιτούνται και άλλες διεργασίες ελέγχου. Έτσι και στον Hyperion, τον δικό μας πύραυλο! Το rocketry είναι υπεύθυνο για την κατασκευή του δικού της Κουτιού Εκτόξευσης (Ignition Box). Το Ignition Box θα αποτελείται, όπως απεικονίζεται παρακάτω, από έναν διακόπτη ενεργοποίησης του μηχανισμού, μία οθόνη που προβάλλει την αντίστροφη μέτρηση, ένα LED για κάθε διακόπτη, ένα κόκκινο LED για την έξοδο, έναν διακόπτη ασφαλείας με καπάκι και το κουμπί εκτόξευσης(Η παρακάτω φωτογραφία είναι ενδεικτική, δεν δείχνει το τελικό σχέδιο του Ignition Box). Πού χρησιμεύουν όμως όλα αυτά;

Το Ignition Box διαθέτει δύο μπαταρίες. Η πρώτη μπαταρία οξέως μολύβδου 12V δίνει την απαραίτητη ενέργεια προς εκτόξευση του πυραύλου, ενώ το κύκλωμα ελέγχου ηλεκτροδοτείται από μπαταρίες 9V. Δίπλα σε κάθε κουμπί-διακόπτη υπάρχει ένα LED που δείχνει αν είναι ενεργοποιημένος. Ένα ακόμη υπάρχει στην έξοδο για να δείχνει αν υπάρχει τάση εκεί.

Υπάρχουν τρεις εξωτερικοί διακόπτες που πρέπει να κλείσουν για να φτάσει το ρεύμα στο σύρμα. Αυτοί είναι ο διακόπτης κλειδί, ο διακόπτης ασφαλείας με το καπάκι, το κουμπί fire και δύο εσωτερικοί διακόπτες. Ο διακόπτης κλειδί του Ignition Box έχει δύο ρόλους. Αρχικά, ενεργοποιεί τον μηχανισμό του δίνοντας ρεύμα στα ηλεκτρονικά μέρη. Επίσης, αποτελεί έναν από τους διακόπτες που ελέγχουν αν θα υπάρξει ρεύμα στην έξοδο. Τα ηλεκτρονικά καταναλώνουν ισχύ από τις μπαταρίες των 9V, μόνο όσο το κλειδί είναι γυρισμένο για να μην γίνεται άσκοπη χρήση της μπαταρίας.

O χρήστης βάζει το κλειδί στην θύρα του, το γυρίζει και ανάβει το LED μέσα στον διακόπτη. Έπειτα, σηκώνει το καπάκι με το διακόπτη  και βάζει τον διακόπτη στην θέση On, ενώ ταυτόχρονα ανάβει το LED δίπλα από αυτόν. Στην συνέχεια πατάει το Κουμπί Ανάφλεξης (FIRE), με το οποίο ανάβει το εσωτερικό του LED. Εδώ ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση! Μόλις τελειώσει ακούγεται το Buzzer, ανάβει το κόκκινο LED πάνω δεξιά του Ignition Box και κλείνουν οι εσωτερικοί διακόπτες.

Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου, το Ignition Box παράγει την απαραίτητη ενέργεια για να πραγματοποιηθεί η έναυση του κινητήρα. Η μπαταρία του τροφοδοτεί ένα σύρμα υψηλής αντίστασης με ενέργεια, ώστε αυτό να πυρωθεί και να προκαλέσει την ανάφλεξη μίας ποσότητας Black Powder. Το Black Powder αναφλέγεται ευκολότερα από το προωθητικό και τοποθετείται στην κορυφή του κινητήρα, ώστε όταν αναφλεχθεί να προκαλέσει την ορθή καύση του προωθητικού.

Σε περίπτωση που ανιχνευθεί υπερβολικά μεγάλο ρεύμα από το Κύκλωμα Προστασίας, η αντίστοιχη ασφάλεια, που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, ανοίγει το κύκλωμα, διακόπτοντας την τροφοδότηση. Το κύκλωμα προστασίας περιορίζει το ρεύμα στην μέγιστη δυνατή τιμή των υλικών που χρησιμοποιεί η ομάδα, την οποία τιμή την ορίζει ο κατασκευαστής. Η απουσία του μπορεί να προκαλέσει την βλάβη σε εξαρτήματα από τα οποία θα περνάει το ρεύμα ή ακόμα και ζημιά στην μπαταρία.