Τι είναι το Tender Descender?

Το Tender Descender είναι μια συσκευή που επιτρέπει την εκτέλεση της απελευθέρωσης και των δύο αλεξιπτώτων χρησιμοποιώντας ένα μόνο χώρο τοποθέτησης των αλεξίπτωτων. Λειτουργεί αποτρέποντας το κύριο αλεξίπτωτο να απελευθερωθεί, παρόλο που έχει εκτοξευθεί το nose cone και έχει απελευθερωθεί το drogue chute. Τη σωστή στιγμή ενεργοποιείται επιτρέποντας στο αλεξίπτωτο να απελευθερωθεί και να φέρει τον πύραυλο στο έδαφος με ασφαλή ταχύτητα.

Ο τρόπος χρήσης της συσκευής είναι να συνδέσουμε το Tender Descender στο εσωτερικό του tube, σε μια βιδοθηλιά (eyebolt). Αυτός ο τρόπος χρήσης αποτρέπει τα σχοινιά του αλεξιπτώτου από το να μπλεχτούν αλλά και επιτρέπει τη διατήρηση της συσκευής εντός του πυραύλου. Η συσκευή συνδέει το nose cone στο κάτω μέρους του recovery bay μέσω ενός shock cord. Επιπλέον, υπάρχει και ένα πρόσθετο σχοινί (lanyard) που συνδέεται με την θήκη του αλεξιπτώτου (deployment bag). Η θήκη συνδέεται μέσω ενός quick link (καραμπίνερ) στη βιδοθηλιά. Το αλεξίπτωτο είναι τοποθετημένο άνωθεν του tender descender. Αυτό επιτυγχάνεται συνδέοντας το shock cord πρώτα στο καραμπίνερ, εισάγοντας το αλεξίπτωτο στο tube και κατόπιν συνδέοντας και τεντώνοντας το shock cord στο πάνω μέρος της θήκης του αλεξιπτώτου. Αυτή η σύνδεση  θα κρατήσει το διπλωμένο αλεξίπτωτο μέσα στο tube μέχρι να ενεργοποιηθεί το tender descender. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, το shock cord απελευθερώνεται από το κάτω μέρος της σύνδεσης. Το πρόσθετο σχοινί τραβάει τη θήκη του αλεξιπτώτου ώστε να ελευθερωθεί το αλεξίπτωτο. Το κύριο αλεξίπτωτο απελευθερώνεται και το nose cone πέφτει ξεχωριστά μαζί με το drogue chute. Αντίστοιχες διατάξεις tender descender που μπορείς να βρεις στην αγορά κοστίζουν περίπου $85,00.

Αντί του αγοραστού η ομάδα έχει σχεδιάσει το δικό της Tender Descender σε πολύ μικρότερο κόστος το οποίο αποτελείται από το κάνιστρο στο οποίο εσωτερικά γίνεται η έκρηξη, δυο πλατφόρμες από χάλυβα και δυο βίδες.

Το κάνιστρο, το οποίο είναι φτιαγμένο από υδραυλικά χαλκού, μπαίνει ανάμεσα από τις δυο πλατφόρμες και στο ένα άκρο από κάθε πλατφόρμα μπαίνει μια βίδα με ένα παξιμάδι για να την κρατάει στην θέση της. Τα υδραυλικά χαλκού πιο συγκεκριμένα είναι δυο καλύμματα άκρου και ένα μικρό κομμάτι σωλήνα. Έτσι καταλήγουμε σε μια κατασκευή η οποία όταν της ασκηθεί δύναμη σε άξονα παράλληλο στο κομμάτι σωλήνα (προς τα έξω), θα χωριστεί σε δυο ανεξάρτητα κομμάτια.

Τα σχοινιά του αλεξίπτωτου δένονται στις δυο παραπάνω βίδες. Εάν τα δυο σχοινιά δεθούν στο μέσο τις απόστασης των δυο πλατφόρμων χάλυβα τότε οι δυνάμεις που αναπτύσσονται θα είναι κάθετες στον άξονα που αναφέρθηκε πριν οπότε τα δυο κομμάτια δεν θα χωριστούν.

Στο ένα κάλυμμά άκρου υπάρχουν δυο τρύπες από τις οποίες περνάνε τα καλώδια τα οποία θερμαίνουν ένα σύρμα υψηλής αντίστασης (bridgewire) η οποία με της σειρά της αναφλεγεί το μπαρούτι. Η δύναμη της έκρηξης θα παρέχει την δύναμη που θέλουμε για να χωριστούν τα δυο κομμάτια. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε ακριβώς την στιγμή που θα απελευθερωθεί το δεύτερο αλεξίπτωτο.

Κατηγορίες: Rocketry