ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Η ASAT είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες αεροδιαστημικής στην Ελλάδα και έχει ως στόχο να μεταδώσει το πάθος των μελών για τη συγκεκριμένη επιστήμη και να την κάνει πιο προσβάσιμη στο ελληνικό κοινό, την ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι μόνο.

Η στενή συνεργασία μεταξύ των μελών των τεχνικών departments διευκολύνει τον διαμοιρασμό της γνώσης εντός της ομάδας. Παράλληλα, επιδιώκεται η διαφάνεια στην παρουσίαση των εγχειρημάτων στο κοινό, έχοντας ως στόχο την παροχή τεχνογνωσίας σε πληθώρα φοιτητών. 

Στην ASAT οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις αντιμετωπίζονται  με επιτυχία λόγω της επαγγελματικής προσέγγισης που εφαρμόζεται. Ο συνδυασμός πείρας και ωριμότητας με την καλή θέληση, δημιουργεί μια στενή και αρμονική σχέση μεταξύ των μελών, αλλά και με τους συνεργάτες μας.

Η οικοδόμηση στενών σχέσεων μεταξύ των μελών είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς η ομαδικότητα και η καλή συνεργασία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη άρτιων αποτελεσμάτων. Μέσω ενός οργανωμένου συστήματος επικοινωνίας και ανατροφοδότησης καταφέρνουμε να είμαστε διαρκώς σε επαφή και ενήμεροι για το τι συμβαίνει σε όλη την ομάδα.

Μέσω της συμμετοχής τους στην ASAT, τα μέλη έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στα αντικείμενα δραστηριοποίησης της ομάδας, δηλαδή στα δύο τεχνικά departments (Aeronautics και Rocketry) και το Marketing. Για τον λόγο αυτό,  διοργανώνονται συχνά εκπαιδευτικά trainings εντός της ομάδας, με στόχο την παροχή πληροφοριών που μπορούν μετέπειτα να αξιοποιηθούν στην αγορά εργασίας.

Επιδιώκοντας συνεχώς νέες προκλήσεις, τα μέλη της ASAT αναλαμβάνουν συνεχώς νέες καινοτόμες και πρωτότυπες δράσεις στον χώρο της Αεροδιαστημικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα R&D Projects που υλοποιούν τα υποσυστήματα Propulsion και Aerodynamics του Rocketry Department, τα οποία ασχολούνται με την ανάπτυξη κινητήρων και ενός συστήματος αερόφρενων αντίστοιχα. Επιπλέον, σημαντική καινοτομία για την ομάδα αποτελεί το Solar UAV Phoenix, το πρώτο αερόχημα του Aeronautics Department που θα τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια.

Οι δράσεις μας μαρτυρούν σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το Aeronautics Department εργάζεται πάνω στον σχεδιασμό ενός τροφοδοτούμενου με ηλιακή ενέργεια UAV, με αποστολή την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών. Επιπλέον, ο πύραυλος SELENE, του Rocketry Department, είχε ως στόχο να διεξάγει μετρήσεις της ραδιενέργειας στα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. 

Εκτός από τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, βασικός στόχος της ASAT  αποτελεί και η αναβάθμιση της κοινωνίας μέσω των δράσεών της. Απόδειξη της δέσμευσής μας αποτελεί το ηλιακά τροφοδοτούμενο UAV Phoenix, του οποίου η αποστολή θα είναι ο εντοπισμός δασικών πυρκαγιών και η ενημέρωση των αρχών.

Η ύπαρξη εμπιστοσύνης εντός της ομάδας να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή όλων. Η αξία αυτή αποτελεί, επίσης, βασικό θεμέλιο των σχέσεων που αναπτύσσουμε με τους συνεργάτες μας.

Η ASAT δεσμεύεται για την προάσπιση και προώθηση της διαφορετικότητας, της ισοτιμίας και συμπερίληψης ετερόκλητων φωνών. Η ομάδα μας καλλιεργεί ένα ασφαλές κλίμα που επιτρέπει σε όλα τα μέλη να εκφράζονται ελεύθερα και να νιώθουν αποδεκτά. Τα μέλη μας απολαμβάνουν ίδιες ευκαιρίες και ισάξια μεταχείριση σε όλους τους τομείς δράσης και λήψης αποφάσεων. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο