Το CubeSat πρόκειται για το τεχνικό project της A.S.A.T. που έχει σκοπό να διευρύνει τις δραστηριότητες της ομάδας και στη διαστημική τεχνολογία, καθώς ασχολείται με την κατασκευή ενός νανοδορυφόρου. Οι συγκεκριμένοι νανοδορυφόροι έχουν τυποποιημένο μέγεθος (10 cm x 10 cm x 10 cm) και επιτρέπουν την έρευνα στο διάστημα με χαρακτηριστικό το χαμηλό τους κόστος.

Η ομάδα του CubeSat αποτελείται από 25 μέλη και ασχολείται πιο συγκεκριμένα με την μελέτη και την κατασκευή ενός νανοδορυφόρου τριών μονάδων, δηλαδή ενός 3-Unit Cubesat διαστάσεων 30cm x 10cm x 10cm, με τη φιλοδοξία να σταλεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως δευτερεύον φορτίο σε εμπορικές εκτοξεύσεις κι έπειτα να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη (Low Earth Orbit) πραγματοποιώντας πειραματικές μετρήσεις.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του νανοδορυφόρου χωρίζονται σε 5 υποσυστήματα:

ON-BOARD COMPUTER

Αποτελείται από έναν ή περισσότερους μικρορυθμιστές, με ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού C ή C++. Πρόκεται για τον «εγκέφαλο» του νανοδορυφόρου, καθώς ελέγχει όλες τις ενέργειές του και έχει συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Τέλος, είναι υπεύθυνος για τη βιωσιμότητα του Cubesat.

COMMUNICATIONS

Αποτελείται από έναν μικρορυθμιστή και την κεραία του συστήματος. Είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση και την κατασκευή του σταθμού εδάφους καθώς και για την αποστολή και την παραλαβή δεδομένων από και προς αυτόν.

ATTIDUTE AND ORBIT DETERMINATION

Το συγκεκριμένο υποσύστημα χωρίζεται αντίστοιχα σε 2 υποομάδες. Η υποομάδα του Attitude Determination and Control (ADCS) είναι υπεύθυνη για την σταθεροποίηση του νανοδορυφόρου και τον προσανατολισμό του προς τον επιθυμητό στόχο ανάλογα με την αποστολή του. Η υποομάδα του Trajectory ασχολείται με τον σχεδιασμό της τροχιάς του CubeSat.

ELECTRIC POWER SUBSYSTEM

Είναι υπεύθυνο για την τροφοδοσία του νανοδορυφόρου και όλων των υποσυστημάτων του και αποτελείται από τις υποομάδες Power Generation, Power Conditioning and Energy Storage και Converting and Protection.

STRUCTURE/ THERMAL

Ασχολείται με την θερμική ανάλυση του νανοδορυφόρου, δηλαδή με τον προσδιορισμό της ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του Cubesat και με την εξασφάλιση της απαραίτητης μόνωσης έτσι ώστε όλα τα συστήματα να είναι λειτουργικά.

Στόχος της ομάδας αυτής είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα Fly Your Satellite της ESA, ενώ έχει ήδη φτάσει στην φάση των ημιτελικών στον διαγωνισμό Morpheus Cup, στην κατηγορία Deep Tech.